Biblioteka e Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi” PDF Print E-mail

Dega e Kulturës dhe  Shtypshkrimit, njofton  gazetarët e mediave të
shkruara dhe vizive, se ditën e enjte më dt.23.12.2010, tek Salla e
Bibliotekës së Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, organizohet një
konferencë shtypi, për  t’ ju informuar për  fillimin e projektit: “ Dy
gjuhë një libër- Dva jezika jedna knjiga”
Ky është projekti i parë ndërkombëtar në fushën e kulturës, i cili është
zbatuar bashkërisht nga OJQ-të Prostory, Podgoricë dhe Universiteti i
Shkodrës “L. Gurakuqi”.
Po ju bashkangjis  një informacion për mediat.

Me respekt
Kryetari i Degës së Kulturës dhe Shtypshkrimit
Gëzim Puka