Qamil Gjyrezi: Prezantim PDF Print E-mail

Prezantim
Me datën 24. Nëntor, ditën e Merkure, ora 12:00 në Sallën e koncerteve të shkollës artistike kombëtare “Prenkë Jakova”
As. Lektori i psikologjisë së artit dhe terapisë së artit Mag. Qamil Gjyrezi dhe Gjergj Prelucaj prezantojnë:
Muzikofilia e Bethovenit
-Muzika dhe neurologjia
-Muzika dhe tingulli
-Psikologjia e adolshencës