Gegnishtja PDF Print E-mail

Ledia Dushi ne nje takim letrar rreth poezise, gegnishtes dhe dinamikes se gjuhes se sotme shqipe ne Biblioteken Marin Barleti ne Shkoder
Te premten e dates nentembedhjete nentor dymije e dhjete, ora shtatembedhjete, hyrja e lire, pjesemarrja e juaj it will be great