Acli-Ipsia PDF Print E-mail

COMUNICATO STAMPA
Shoqata italiane Acli-Ipsia ne bashkepunim me Inspektoriatin e Punes ne Shkoder do te organizoje neser ne oren 10.00 ne ambientin e Grand Hotel Europa, Shkoder, nje takim me institucionet shteterore  dhe autoritetet lokale mbi temen e Vleres se Punes e te Sigurise ne Pune.
Acli-Ipsia  e pranishme ne Itali e ne Shqiperi per promovimin e punes dinjitoze, mbeshtet autoritetet pergjegjese per perhapjen e te drejtave te punetoreve.
Ne kete takim do te marrin pjese:
VIKRITA CUTO   -    Inspektore e Pergjithshme, qe do te flase per Rolin e Inspektoriatit të Punës në mbrojtjen e të drejtave dhe sfidat për të ardhmen
EDLIRA BEQIRI  -    Përgjegjëse e Sektorit të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë, qe do te flase per ligjin e ri mbi sigurine.
Ne kete takim, hyrja do te behet nga Z. Mauro Platé, Koordinator i  shoqates Acli-Ipsia, i moderuar nga Z. Aleksander Marleci, Drejtor Rajonal I Inspektoriatit te Punës Shkodër dhe nga Z. Marjan Lukani Projekt Manaxher pranë Acli Ipsia në Shqipëri.

Do te jene te pranishem autoritetet lokale dhe funksionare te  interesuar per keto tema delikate.