BASHKIA SHKODËR ingaugurimet e dates 6 nentor 2010 PDF Print E-mail

Bashkia Shkodër 

1-    Në oren 10.30 inagurimi i rrethrrotullimit tek kryqëzimi pranë  ish-degës së  punëve të brendshme si dhe rruga  “Skenderbeg”,(Rrethrrotullimi - Shkolla Ndoc Mazi”)-Vlera 40 milion lekë (financim i Bashkise Shkoder)

2-Ora 10.45-Inagurimi i rrugës “Europa “  & rruga  “Willson” tek sheshi 2 Prilli( Rruga plus rrjetin e KUB plus trotuare ) -vlera e këtyre invetsimeve 50 milion lekë (Buxheti i Shtetit)

3-Ora 11.00-Inagurimi i shatrivanit në qëndër të  qytetit,  pranë Teatrit Migjeni-Vlera 43 milion  leke (financim i Bashkise Shkoder)

4- Ora 11.3 0- ne komunen e Postribes Inagurimi i 4 objekteve me vlere totale 99 milion leke (rikonstruksion rruga Qender – Mes,rikonstruksion  rruga   Kala  Drisht, rikonstruksion rruga Koder – Boks, shetitorja Ura e Mesit), financimi i FSHZH-inagurimi do te behet ne qender te komunes ne fshatin Mes

5-  Ora 12.00 – Inagurimi i nenstacionit prane qytetit te Koplikut  me vlere 4 milion Euro.Se bashku me nst e Shkodres  vlera arrin ne 11 milion Euro