Bashkia Shkodër PDF Print E-mail

Takim i Komitetit për Zhvillimin Strategjik të Bashkisë
Vlerësimi i Planit Strategjik dhe Vizioni i Bashkisë Shkodër DELTA II
E PREMTE, 16 PRILL, 2010

Salla e leximit - Biblioteka  “Marin Barleti”  RENDI I PUNËVE

Time                  min

12:00 – 12:15     15    Mirëseardhja
Prezantimi dhe Takimi Rishtas i Komitetit për Zhvillimit Strategjik
Lorenc Luka, Kryetar i Bashkisë

12:15 – 12:45     30    Delta II: Maturimi i planifikimit zhvillimit strategjik, një hap më tej.
Artan Rroji – N/ Drejtor, FLAG - Fondacioni për Autonomi Vendore dhe Qeverisje

12:45 – 13:00     15    Rrahje mendimesh mbi çështjet e ngritura në prezantimin pararendës

13:00 – 13:30     30    Delta II: Gjetjet kryesore të vlerësimit të Planit Strategjik të Shkodrës
Iain Wilson – FLAG

13:30 – 13:45      15    Rrahje mendimesh mbi çështjet e ngritura në prezantimin pararendës

13:45 – 14:00      15    Çeshtje të Vlerësimit të Vizionit të Bashkisë

14:00 – 14:10      10    Miratimi i ngritjes së nën-komiteteve

14:10 – 14:20      10    Hapat më tej në proçesin e rishikimit të Planit Strategjik të Shkodrës