Qamil Gjyrezi Show PDF Print E-mail

Me datën 24. Janar. 2015 ditën e Shtunde ora 11:00 në Galerinë e Arteve në Shkodër

Zhvillohet prezantimi:

 

Përshkrim Semiotik dhe Imagjinata nga Qamil Gjyrezi

 

1.Semiotika dhe Imagjinata prezanton me Power-point Qamil Gjyrezi

2.Performancë nga nxënësit e vitit të dytë të pikturës nën drejtimin e profesoreshë Ila Gjini

3. Interpretime psikologjike nga Qamil Gjyrezi, Pranvera Bushati dhe Kristinë Sokoli studente të degës së psikologjisë të disa punëve të piktorëve Shkodranë, Artan Dracini, Zef Paci, Simon Dodmasej, Kol Mileta dhe Dorjan Përvathi

4.Pjesë muzikore me autorë të huaja dhe autorë vendas

 

Lot Qamil Gjyrezi Trombë shoqëron Memela Alia Piano

 

Shkodër Janar 2015